Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacy statement:
Hiermee verklaart de Dutch Young Ladies Club PI4YLC, onderdeel van het Traffic Bureau van de Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek Nederland (VERON), te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Voor het overdragen van uw gegevens in text formaat, het wissen, het inzien in text formaat, rectificatie en aanvulling, het beperken van uw gegevens verwerking en bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens, kunt u contact opnemen via email met Mariëtte PA1ENG via pa1eng@pi4ylc.nl
Bij herhaalde aanvragen per jaar kunnen administratieve kosten in rekening worden gebracht. De Dutch Young Ladies Club PI4YLC verwerkt geen gegevens automatisch.