Het programma van de Dag van de Radio Amateur is bekend. Op deze dag is er in Apeldoorn heel wat te doen voor de radioamateur en ook voor andere geïnteresseerden in (radio)techniek. Wij zijn er bij met onze lezing ‘Proud 2B PI4YLC’!

Op de HFdag van september 2014 is de lezing voor het eerst gegeven, daarna volgden de VERON afdelingen in Amstelveen, ‘s Hertogenbosch en Purmerend. De lezing in Emmen vindt voorjaar 2017 plaats. Er is sinds de HF-dag veel gebeurd: er zijn meerdere contesten en Ham-radio activiteiten geweest waar we met PI4YLC aan mee hebben gedaan.

Op het programma van de HAMradio in Friedrichshafen (DL) staat elk jaar een YL-treff gepland, dit jaar is er dus ook aandacht voor de YLs op de Dag van de Radio Amateur. Hoewel in het programma staat “Van alle zendamateurs mogen de YL-zendamateurs deze lezing zeker niet missen” is de lezing niet als YL-treff bedoeld: we willen met ‘trots’ aan zowel YLs als OMs laten zien hoe actief de Dutch Young Ladies Club tegenwoordig is.

Programma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *